marec 2019

OBVESTILO

Vsa poročila in zapisnik lanske skupščine DNT Celje, so na voljo pri sekretarju društva (Oskar Drobne).